Blodprov kan upptäcka tidig cancer

En forskargrupp på Johns Hopkins University i Baltimore har testat en metod som kan upptäcka åtta vanliga former av cancer.

Provet söker efter mutationer, som ofta uppstår i samband med cancer. Proverna har gjorts på över 1.000 patienter med cancer i bl.a. äggstockar, lever och mage som inte spridit sig. Över 70 procent av cancern hittades.

Cancer blood test ‘enormously exciting’ (BBC) 

Annonser

Bättre överlevnad med varm cytostatika i bukhålan

Enligt en ny studie av nederländska forskare kan uppvärmd cytostatika i bukhålan, så kallad hipec, ge ett år längre överlevnad för en undergrupp patienter med framskriden äggstockscancer. Resultatet räcker dock inte för att införa metoden i klinisk praxis, anser en svensk expert.

Läs mer (Dagens Medicin)

Världscancerdagen 2018

Tid:  Söndagen den 4 februari 2018 kl 10.00 -16.00
Plats: Sheraton Stockholm Hotell, Tegelbacken 6, Stockholm

Tema: ”Frisk i ett land – sjuk i 21”

Program med paneldiskussioner och medverkande riksdags- och landstings/regionpolitiker, myndigheter, sjukvård samt patientföreträdare om dagens cancervård och framtidens behov.

Moderator: Göran Hägglund, tidigare socialminister (KD) och ”pappa” till Nationella Cancerstrategin 2009

Läs mer

Stora kunskapsluckor kring äggstockscancer

Trots att äggstockscancer är en av de dödligaste cancerformerna får inte denna cancer samma uppmärksamhet som annan cancer och många kvinnor inte rätt behandling. Det visar en ny rapport från the Institute of Medicine.

I USA diagnosticeras mer än 21.000 kvinnor varje år och 14.000 avlider. Femårsöverlevnaden är mindre än 46 procent. Detta beror på att symtomen är vaga och kvinnorna därför ofta inte söker hjälp i tid.

Nyligen visade forskning att många fall av äggstockscancer börjar i vävnaden bredvid äggstocken, i äggledaren, och sedan sprider sig till äggstocken. Men mer forskning behövs för att förstå hur alla former av äggstockscancer uppstår, vilka kvinnor som löper störst risk att drabbas och vilka behandlingsmetoder som är mest effektiva.

Ovarian Cancer Still Gets Shortchanged  (NBC News)
Ovarian Cancers: Evolving Paradigms in Research and Care (Institute of Medicine)