Nationell konferens om rehabilitering

Den 4-5 april 2019 anordnar SWEDPOS (Svensk Förening för Psykosocial Onkologi & Rehabilitering) en nationell konferens med fokus på cancerrehabilitering. De vänder sig specifik till personer som arbetar med cancerrehabilitering runt om i landet. Det kommer bl.a. att handla om vad och hur man kan arbeta med att förbereda patienter inför cancerbehandling och omhändertagande av seneffekter för
vuxna.  Konferensen är en mötesplats för att lära av varandra
inom cancerrehabilitering i Sverige.

Annonser

Akademiska sjukhuset certifieras

Kvinnokliniken på Akademiska sjukhuset har, som första svenska universitetssjukhusklinik, certifierats som centrum för avancerad äggstockscancerkirurgi. Bakom kvalitetsutmärkelsen, som gäller under fem år, står den europeiska organisationen för gynekologisk cancer, ESGO.

För att bli certifierat centrum för ovarialcancerkirurgi krävs att man uppfyller ESGOs krav på kvantitet samt kvalitet. Här ingår bland annat att man ska utföra tillräckligt många operationer per år och att varje kirurg ska ha tillräcklig operationsvolym. Annat som mäts är antalet patienter som opereras till total tumörfrihet, att komplikationsfrekvensen är låg samt att sjukhuset har tillgång till andra kringresurser, som gynekologisk onkologi och specialutbildade patologer och röntgenläkare. Man ska även bedriva forskning inom området.

Läs mer

Blodprov kan upptäcka tidig cancer

En forskargrupp på Johns Hopkins University i Baltimore har testat en metod som kan upptäcka åtta vanliga former av cancer.

Provet söker efter mutationer, som ofta uppstår i samband med cancer. Proverna har gjorts på över 1.000 patienter med cancer i bl.a. äggstockar, lever och mage som inte spridit sig. Över 70 procent av cancern hittades.

Cancer blood test ‘enormously exciting’ (BBC) 

Världscancerdagen 2018

Tid:  Söndagen den 4 februari 2018 kl 10.00 -16.00
Plats: Sheraton Stockholm Hotell, Tegelbacken 6, Stockholm

Tema: ”Frisk i ett land – sjuk i 21”

Program med paneldiskussioner och medverkande riksdags- och landstings/regionpolitiker, myndigheter, sjukvård samt patientföreträdare om dagens cancervård och framtidens behov.

Moderator: Göran Hägglund, tidigare socialminister (KD) och ”pappa” till Nationella Cancerstrategin 2009

Läs mer