Nationell konferens om rehabilitering

Den 4-5 april 2019 anordnar SWEDPOS (Svensk Förening för Psykosocial Onkologi & Rehabilitering) en nationell konferens med fokus på cancerrehabilitering. De vänder sig specifik till personer som arbetar med cancerrehabilitering runt om i landet. Det kommer bl.a. att handla om vad och hur man kan arbeta med att förbereda patienter inför cancerbehandling och omhändertagande av seneffekter för
vuxna.  Konferensen är en mötesplats för att lära av varandra
inom cancerrehabilitering i Sverige.

Akademiska sjukhuset certifieras

Kvinnokliniken på Akademiska sjukhuset har, som första svenska universitetssjukhusklinik, certifierats som centrum för avancerad äggstockscancerkirurgi. Bakom kvalitetsutmärkelsen, som gäller under fem år, står den europeiska organisationen för gynekologisk cancer, ESGO.

För att bli certifierat centrum för ovarialcancerkirurgi krävs att man uppfyller ESGOs krav på kvantitet samt kvalitet. Här ingår bland annat att man ska utföra tillräckligt många operationer per år och att varje kirurg ska ha tillräcklig operationsvolym. Annat som mäts är antalet patienter som opereras till total tumörfrihet, att komplikationsfrekvensen är låg samt att sjukhuset har tillgång till andra kringresurser, som gynekologisk onkologi och specialutbildade patologer och röntgenläkare. Man ska även bedriva forskning inom området.

Läs mer

Blodprov kan upptäcka tidig cancer

En forskargrupp på Johns Hopkins University i Baltimore har testat en metod som kan upptäcka åtta vanliga former av cancer.

Provet söker efter mutationer, som ofta uppstår i samband med cancer. Proverna har gjorts på över 1.000 patienter med cancer i bl.a. äggstockar, lever och mage som inte spridit sig. Över 70 procent av cancern hittades.

Cancer blood test ‘enormously exciting’ (BBC) 

Världscancerdagen 2018

Tid:  Söndagen den 4 februari 2018 kl 10.00 -16.00
Plats: Sheraton Stockholm Hotell, Tegelbacken 6, Stockholm

Tema: ”Frisk i ett land – sjuk i 21”

Program med paneldiskussioner och medverkande riksdags- och landstings/regionpolitiker, myndigheter, sjukvård samt patientföreträdare om dagens cancervård och framtidens behov.

Moderator: Göran Hägglund, tidigare socialminister (KD) och ”pappa” till Nationella Cancerstrategin 2009

Läs mer

Stora kunskapsluckor kring äggstockscancer

Trots att äggstockscancer är en av de dödligaste cancerformerna får inte denna cancer samma uppmärksamhet som annan cancer och många kvinnor inte rätt behandling. Det visar en ny rapport från the Institute of Medicine.

I USA diagnosticeras mer än 21.000 kvinnor varje år och 14.000 avlider. Femårsöverlevnaden är mindre än 46 procent. Detta beror på att symtomen är vaga och kvinnorna därför ofta inte söker hjälp i tid.

Nyligen visade forskning att många fall av äggstockscancer börjar i vävnaden bredvid äggstocken, i äggledaren, och sedan sprider sig till äggstocken. Men mer forskning behövs för att förstå hur alla former av äggstockscancer uppstår, vilka kvinnor som löper störst risk att drabbas och vilka behandlingsmetoder som är mest effektiva.

Ovarian Cancer Still Gets Shortchanged  (NBC News)
Ovarian Cancers: Evolving Paradigms in Research and Care (Institute of Medicine)

 

Oklara risker med talkpuder

talkpuder

En jury i Missouri, USA, har dömt Johnson & Johnson att betala 71 miljoner dollar till en familj efter att en kvinna avlidit av äggstockscancer. Familjen menar på att företagets talkpuder är orsaken till dödsfallet. Talkpuder innehåller asbest vilket är känt för att orsaka cancer.

Läs mer
Johnson & Johnson hit with $72m damages in talc cancer case (BBC News)
Talcum Powder and Cancer. What is talcum powder? (American Cancer Association)

 

Borttagande av äggledare minskar risken kraftigt

Studier av högriskpopulationer (BRCA-bärare) har de senaste åren ändrat synen på var äggstockscancer uppstår. Forskarna har upptäckt förstadier i äggledarna och man tror därför att äggstockscancer uppstår oftast utanför äggstockarna. Nu finns vetenskaplig evidens som visar att den vanligaste formen, höggradig serös ovarialcancer, uppstår i äggledarna, medan de mer ovanliga formerna endometrioid och klarcellig ovarialcancer uppstår i livmodern.

En studie gjord av bl.a. Henrik Falconer, docent och överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset, visar att kvinnor som opererar bort båda äggledarna får en kraftigt minskad risk för äggstockscancer.

Läs mer (Nätverket för gynekologisk cancer)

Screening kan minska dödlighet

Tidigare studier har inte gett något stöd för allmän screening för äggstockscancer. Men nu antyder den hittills största studien att screening kan minska dödligheten på längre sikt.

Många fall av äggstockscancer diagnostiseras sent och får därför en sämre prognos. Det har diskuterats om allmän screening skulle kunna leda till att fler fall hittas tidigare och förhoppningsvis även minska dödligheten. Men det har hittills inte funnits några tydliga belägg för det. Men den nya studien, som publicerats i Lancet, antyder att det kan finnas en viss överlevnadsfördel med allmän screening varje år.

Läs mer (länk till Dagens Medicin)