Nationell konferens om rehabilitering

Den 4-5 april 2019 anordnar SWEDPOS (Svensk Förening för Psykosocial Onkologi & Rehabilitering) en nationell konferens med fokus på cancerrehabilitering. De vänder sig specifik till personer som arbetar med cancerrehabilitering runt om i landet. Det kommer bl.a. att handla om vad och hur man kan arbeta med att förbereda patienter inför cancerbehandling och omhändertagande av seneffekter för
vuxna.  Konferensen är en mötesplats för att lära av varandra
inom cancerrehabilitering i Sverige.

Världscancerdagen 2018

Tid:  Söndagen den 4 februari 2018 kl 10.00 -16.00
Plats: Sheraton Stockholm Hotell, Tegelbacken 6, Stockholm

Tema: ”Frisk i ett land – sjuk i 21”

Program med paneldiskussioner och medverkande riksdags- och landstings/regionpolitiker, myndigheter, sjukvård samt patientföreträdare om dagens cancervård och framtidens behov.

Moderator: Göran Hägglund, tidigare socialminister (KD) och ”pappa” till Nationella Cancerstrategin 2009

Läs mer