Nya rön om genetiken vid äggstockscancer

Ett internationellt forskarsamarbete har funnit 12 nya gener eller loci (platser på en kromosom) som ökar risken för äggstockscancer. Analysen har omfattat över 25 000 patienter, nära 41 000 kontroller och 31 000 kvinnor med de två viktigaste riskgenerna för bröstcancer

Läs mer (länk till Vetenskap & Hälsa)

Nya rön om genetiken vid äggstockscancer

Ett stort internationellt forskarsamarbete har funnit 12 nya gener eller loci (platser på en kromosom) som ökar risken för äggstockscancer. Analysen har omfattat över 25 000 patienter, nära 41 000 kontroller och 31 000 kvinnor med de två viktigaste riskgenerna för bröstcancer.

Läs mer

 

Avastin vid avancerad äggstockscancer

Landstingens expertgrupp har gett grönt ljus för Avastin vid avancerad äggstockscancer.

NLT-gruppen (Nya Läkemedelsterapier) ger en positiv rekommendation för cancerläkemedlet Avastin (bevacizumab) vid primärbehandling av avancerad äggstockscancer. NLT-gruppen är Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) organ för utvärdering av nya läkemedel och ger landstingen rekommendationer i läkemedelsfrågor.

– NLT-rekommendationen innebär ett stort framsteg för de allra svårast sjuka patienterna med äggstockscancer. Detta blir den första målinriktade behandlingen som införs i klinisk rutin för dessa patienter, säger Elisabeth Åvall Lundqvist, professor i gynekologisk onkologi vid Karolinska Institutet.

Läs mer (Länk till Roche/Mynewsdesk)

 

Gyncancerdagarna 2014

Under föreläsningarna på årets Gyncancerdagar berättade man bland annat att förbättrade operationsmetoder för äggstockscancer gjort att 5-årsöverlevnaden för patienter med äggstockscancer ökat. Man talade även om vikten av att starta cellgiftsbehandlingen snabbt efter operationen.

Ragnar Hultborn, Professor emeritus, Sahlgrenska Akademin, berättade om strålterapi vid äggstockscancer med hjälp av målstyrda drönare. Även efter noggrant kirurgiskt avlägsnade av synliga äggstocktumörer i buken, kan små icke-synliga tumörer vara kvar. Därför får opererade patienter cellgifter via blodet. Men även efter lyckad kirurgi och cellgiftsbehandling återfaller majoriteten inom några år. Detta beror sannolikt på att små, ej blodförsörjda, tumörer undkommer cellgifter som ges via blodbanan. Ragnars forskningsgrupp jobbar med en ny metod, radioimmunoterai, där en antikropp som är bärare av ett radioaktivt ämne, söker upp tumörceller för att uppnå en lokal strålbehandling.

Läs mer

Ovarian Cancer Report 2014

– Food, Nutrition, Physical Activity and the Prevention of Ovarian Cancer

I denna rapport kan man bland annat läsa att fetma är en riskfaktor för äggstockscancer. För att sänka risken för cancer rekommenderar American Institute for Cancer Research  (AICR) en kost bestående främst av grönsaker och som är naturligt låg på kalorier. Likaså rekommenderas minst 30 min fysisk aktivitet varje dag.

Rapporten finns att läsa här