Nationell konferens om rehabilitering

Den 4-5 april 2019 anordnar SWEDPOS (Svensk Förening för Psykosocial Onkologi & Rehabilitering) en nationell konferens med fokus på cancerrehabilitering. De vänder sig specifik till personer som arbetar med cancerrehabilitering runt om i landet. Det kommer bl.a. att handla om vad och hur man kan arbeta med att förbereda patienter inför cancerbehandling och omhändertagande av seneffekter för
vuxna.  Konferensen är en mötesplats för att lära av varandra
inom cancerrehabilitering i Sverige.

Akademiska sjukhuset certifieras

Kvinnokliniken på Akademiska sjukhuset har, som första svenska universitetssjukhusklinik, certifierats som centrum för avancerad äggstockscancerkirurgi. Bakom kvalitetsutmärkelsen, som gäller under fem år, står den europeiska organisationen för gynekologisk cancer, ESGO.

För att bli certifierat centrum för ovarialcancerkirurgi krävs att man uppfyller ESGOs krav på kvantitet samt kvalitet. Här ingår bland annat att man ska utföra tillräckligt många operationer per år och att varje kirurg ska ha tillräcklig operationsvolym. Annat som mäts är antalet patienter som opereras till total tumörfrihet, att komplikationsfrekvensen är låg samt att sjukhuset har tillgång till andra kringresurser, som gynekologisk onkologi och specialutbildade patologer och röntgenläkare. Man ska även bedriva forskning inom området.

Läs mer

Nationellt vårdprogram för äggstockscancer

Nationella vårdprogrammet för Äggstockscancer är det första i sitt slag i Sverige. Det ska fungera som ett ”paraplyprogram” med principer för handläggning och behandling av äggstockscancer baserat på bästa möjliga evidens.

Den här första utgåvan omfattar enbart epitelial ovarialcancer, som är den gyncancersjukdom som har högst dödlighet i västvärlden.

Nationellt vårdprogram för äggstockscancer (pdf)

 

Källa: Cancercentrum