Screening äggstockscancer – snart verklighet?

Nätverket mot gynekologisk cancer har intervjuat Karin Sundfeldt, professor vid Kvinnokliniken Sahlgrenska Sjukhuset, som bl.a. forskar om tidig diagnostik för ovarialcancer. I intervjun berättar Karin Sundfeldt om engelsk studie kring screening och det kan minska risken att dö i äggstockscancer. Studien beräknas klar om fyra år.

Läs mer

Oklara risker med talkpuder

talkpuder

En jury i Missouri, USA, har dömt Johnson & Johnson att betala 71 miljoner dollar till en familj efter att en kvinna avlidit av äggstockscancer. Familjen menar på att företagets talkpuder är orsaken till dödsfallet. Talkpuder innehåller asbest vilket är känt för att orsaka cancer.

Läs mer
Johnson & Johnson hit with $72m damages in talc cancer case (BBC News)
Talcum Powder and Cancer. What is talcum powder? (American Cancer Association)

 

Ny studie på patienter med äggstockscancer

Karolinska Developments portföljbolag Aprea har inlett en studie med läkemedlet APR-246 i kombination med kemoterapi hos patienter med återfall av platinumkänslig höggradig serös äggstockscancer.

Studien, som ska genomföras i Storbritannien, syftar till att utvärdera läkemedelskandidatens effekt på patienter med äggstockscancer och målet är att rekrytera omkring 180 patienter.

APR-246 ingår i en ny klass av potentiella cancerläkemedel som leder cancercellerna till programmerad celldöd via proteinet p53.

Läs mer

Nytt läkemedel testas

En möjlig framtida cancermedicin som tagits fram av forskare på Karolinska Institutet ska nu testas i större skala på patienter med äggstockscancer. Läkemedlet riktar in sig på P53-genen, som ofta är skadad vid cancer.

För några år sedan gjordes en första mindre prövning på människor, men nu ska läkemedelskandidaten testas på runt 160 patienter som fått återfall i äggstockscancer.

Läs mer

Har äggstockscancer en lukt?

George Preti är organisk kemist vid Monell Chemical Senses Center. Han arbetar tillsammans med fysiker och veterinärer vid University of Pennsylvania med en  elektronisk låda, för att undersöka om cancer har en lukt. I sjukdomar som påverkar vår ämnesomsättning utsöndrar vi vissa dofter. Äggstockscancer påverkar inte metabolismen, men cancern i sig kan en ämnesomsättning som skapar en doft.

Läs mer om studien här